Förkylning på festival?

Den stora coronapandemin har varit omvälvande för miljontals människor runt hela jorden och den har i allra högsta grad påverkat kulturen. Många festivaler har ställts in, museer har stängts och resor fått skjutas upp till framtiden. På grund av smittorisken är det ett nödvändigt ont, och tack vare modern teknologi finns det många, fantastiska alternativ för dig som törstar efter konserter, utställningar och teaterföreställningar.

Det är enormt viktigt att förstå skillnaden mellan förkylning och Covid-19, inte minst då människan dragits med förkylningar sedan urminnes tider medan det nya coronaviruset till stor del är okänt. Medan det finns en myriad av kända symptom och komplikationer som kan uppstå vid en vanlig förkylning tillkommer det ständigt nya rön om Covid. I nuläget är det ännu för tidigt för att tala om symptom som enbart uppstår vid det nya coronaviruset, men det finns några indikationer som kan vara värda att uppmärksamma. Ett sådant tecken är att den drabbade tappar smak och lukt men inte på grund av att de är täppta i näsan. Ett annat är torrhosta och plötslig feber. Klassiska förkylningssymtom som nästäppa eller halsont kan också förekomma, men är inte lika utmärkande för Covid-19.

Viktigast är allt är dock att alla samarbetar och vidtar försiktighetsåtgärder för att stoppa pandemin. Många artister streamar allt från recitationer till konserter för den socialt distanserade publiken, och tills festivalsäsongen kan komma igång igen är det ett värdigt alternativ.

Förkylning eller corona på kulturevenemang?

Av förklarliga skäl har coronakrisens inverkan på det svenska och internationella kulturlivet skapat stor debatt med hetsiga känslor och åsikter. En av de mest utmärkande ”episoderna” var de reaktioner som skapades av Jonas Gardells krönika i Expressen där han krävde kulturminister Amanda Linds avgång på grund av okunnighet. Kommentarerna från kulturarbetare, sjukvårdspersonal och i sociala medier fullkomligen regnade, och debatten lär pågå en lång tid framöver.

Argument för och emot restriktionerna

Det är inte bara i Sverige som coronarestriktionerna mötts med hård kritik och många upplever att mycket stängts ner i onödan. De som argumenterar mot att exempelvis festivaler ställts in hänvisar till hur viktigt det är med kultur för människor, men också att viruset inte verkar vara så farligt som uppgetts. Detta har mötts med motargument om att viruset fortfarande är nytt, att det i nuläget framförallt drabbar unga men samtidigt kan sprida sig till äldre eller känsliga personer.