Revision – ett smart drag för verksamhten

Som aktiebolag inom eventbranschen är du i de flesta fall tvingad till revision där din ekonomi granskas av skickliga revisorer. Det är dock viktigt att hitta en samarbetspartner som du är både trygg med och som kan erbjuda dig rätt kompetens.

I den här artikeln diskuterar vi närmare om revisionen i ett eventbyrå; vad är fördelarna och vad bör du tänka på när du driver eventbyrå?

Lokal partner

RevisionDet är en stor fördel att samarbeta med lokala aktörer på samma ort du bedriver din verksamhet på. Tipset är att söka på nätet efter en professionell och auktoriserad revisor i din närhet. Driver du en eventbyrå i Uppland är således tipset att skriva ”revisionsbyrå Uppsala” i sökrutan för att få fram ett anpassat resultat. Satsa på en revisor med stor erfarenhet av just revision av företag inom din bransch. De stora revisionsbolagen erbjuder i regel expertis inom alla områden och är ett säkert kort när du är i behov av revision i din eventbyrå.

Svenska aktiebolag är alltid tvingade att ha revision såvida inte något särskilt undantag finns.

– Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha revisor.

Eventbyråer som drivs med bolagsformen enskild näringsidkare har inget krav på revision men det kan ändå vara en fördel att få en extern revisor att kika närmare på verksamhetens siffror. Inte minst för att få en bättre bild av lönsamheten och för att i rätt tid upptäcka eventuella framtida risker.

Utmaningar för eventbyråer

I rådande pandemitider är det viktigt för arrangörer och eventbyråer att förhålla sig till bestämmelser och riktlinjer för branschen. Parallellt med detta utvecklas nya sätt att uppleva musik och event till vilka du som arrangör måste anpassa dig för att hålla lönsamheten vid liv. Revisionen kan hjälpa dig att se nya möjligheter och att undvika risker.